Volba kariéry MSK

Kariérové poradenství

Přejít na rozcestník

Nabídka pro základní školy

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ od A do Z 

VZDĚLÁVÁNÍ A METODICKÁ PODPORA PEDAGOGŮ V OBLASTI KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ 


ORIENTACE NA TRHU PRÁCE  

 • seznámení se základními pojmy a principy trhu práce; 
 • široký přehled informačních zdrojů relevantních pro kariérové poradenství; 
 • nácvik dovedností pro využívání informačních zdrojů při práci s žáky. 

ZÁKLADY PRACOVNĚ-PRÁVNÍHO MINIMA PRO ŽÁKY HRAVĚ

 • představení on-line nástroje Cesta k zaměstnání; 
 • realizace modelových hodin. 

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ PRAKTICKY

 • přístupy v kariérovém poradenství a kompetence poradce; 
 • principy a metody skupinové a individuální práce v kariérovém poradenství; 
 • přehled možných nástrojů k využití; 
 • příprava individuálního plánu kariérového poradce (IP KP) pro zapojenou školu; 
 • další podpora v implementaci IP KP. 

EXKURZE 

 • zajištění exkurzí ve firmách;  
 • související metodická podpora.