Volba kariéry MSK

Firmy

Přejít na rozcestník

Nabídka pro firmy

Každá firma nejen v našem Moravskoslezském kraji potřebuje kvalitní kvalifikované zaměstnance. Zaměstnavatelé ale často čelí otázce, kde a jak je získat. Odpovědí může být právě uzavření partnerství mezi zaměstnavatelem a školou, což firmám umožňuje být u zdroje a mít možnost ovlivňovat kvalitu vzdělávání svých potenciálních zaměstnanců. 


Co spolupráce mezi firmou a školou vlastně znamená? 

Jedná se o celou řadu aktivit, které firma společně se školou podniká. Mezi nejčastěji využívané formy spolupráce patří: 

Co spolupráce mezi firmou a školou vlastně znamená?
 • Odborný výcvik / odborná praxe probíhá na pracovišti firmy 
 • Žáci se vzdělávají v reálném prostředí firmy, výuka probíhá na reálných zařízeních při plnění reálných úkolů 
 • Odborné vzdělávání a příprava probíhá v maximálním rozsahu u zaměstnavatele (ve škole absolvuje žák teoretickou část) 
 • Žák je vnímán jako budoucí zaměstnanec = firma mu nabízí stejné podmínky i benefity jako skutečnému zaměstnanci a počítá s ním do budoucna 
 • Úprava školních vzdělávacích programů a tematických plánů odborného výcviku = firma se podílí na obsahu vzdělání žáka 
 • Firma umožňuje žákům absolvovat exkurzi ve svých prostorech = žák  tímto získá reálnou představu o možném budoucím zaměstnání 
 • Firma se podílí na náborových a PR aktivitách školy (dny otevřených dveří, veletrhy a výstavy apod.) 
 • Firma nabízí škole odborný rozvoj pedagogů (učitelé tak získají aktuální moderní znalosti) 
 • Odborníci z praxe (z firmy) se podílí na teoretické či praktické výuce ve škole 
 • Instruktor ve firmě je klíčovou osobou celého vzdělávacího procesu u zaměstnavatele – správně namotivovaný instruktor dokáže správně namotivovat žáka k oboru 
 • Firma poskytuje škole finanční či materiální příspěvky 
 • Firma nabízí žákům motivační příspěvky či prospěchová stipendia 

Jaké benefity plynoucí ze spolupráce mezi školou a firmou získává FIRMA?

Proč by měla firma poskytnout odborný výcvik / odbornou praxi žákům střední školy? Vždyť jí to přináší práci navíc. Každá spolupráce přináší celou řadu výhod, ty nejviditelnější jsou následující: 

Jaké benefity plynoucí ze spolupráce mezi školou a firmou získává FIRMA?
 • Výchova budoucích zaměstnanců firmy  
 • Budoucí zaměstnanci budou mít přesně ty kompetence, které firma požaduje 
 • Recruitment zaměstnanců, databáze kontaktů, omlazování zaměstnanecké základny, Talent management 
 • Zkrácení adaptačního procesu nového zaměstnance 
 • Osobnostní i kvalifikační znalost zaměstnanců 
 • Efektivní propojení teorie a praxe 
 • Možnost uplatnit odpočty z daňového základu, daňově uznatelné náklady 
 • Dotační programy 
 • PR aktivity, posílení značky firmy v kraji, praktický projev sociální zodpovědnosti firmy 
 • Snížení nákladů na proces náboru a zapracování nových zaměstnanců

Další podrobné informace naleznete v jednotlivých kapitolách vlevo.