Volba kariéry MSK

Odborné vzdělávání a příprava

Přejít na rozcestník

Nabídka pro střední školy

Střední školy v Moravskoslezském kraji vyučující učební i maturitní obory poskytují svým žákům odborný výcvik či odbornou praxi, a to buď ve školním zařízení nebo přímo u skutečného zaměstnavatele. 


Co spolupráce mezi školou a firmou vlastně znamená? 

Jedná se o celou řadu aktivit, které škola společně s firmou podniká. Mezi nejčastěji využívané formy spolupráce patří: 

Co spolupráce mezi školou a firmou vlastně znamená?
 • Odborný výcvik / odborná praxe probíhá na pracovišti firmy 
 • Žáci se vzdělávají v reálném prostředí firmy, výuka probíhá na reálných zařízeních při plnění reálných úkolů 
 • Odborné vzdělávání a příprava probíhá v maximálním rozsahu u zaměstnavatele (ve škole absolvuje žák teoretickou část) 
 • Žák je vnímán jako budoucí zaměstnanec = firma mu nabízí stejné podmínky i benefity jako skutečnému zaměstnanci a počítá s ním do budoucna 
 • Úprava školních vzdělávacích programů a tematických plánů odborného výcviku = firma se podílí na obsahu vzdělání žáka 
 • Firma umožňuje žákům absolvovat exkurzi ve svých prostorech = žák  tímto získá reálnou představu o možném budoucím zaměstnání 
 • Firma se podílí na náborových a PR aktivitách školy (dny otevřených dveří, veletrhy a výstavy apod.) 
 • Firma nabízí škole odborný rozvoj pedagogů (učitelé tak získají aktuální moderní znalosti) 
 • Odborníci z praxe (z firmy) se podílí na teoretické či praktické výuce ve škole 
 • Instruktor ve firmě je klíčovou osobou celého vzdělávacího procesu u zaměstnavatele – správně namotivovaný instruktor dokáže správně namotivovat žáka k oboru 
 • Firma poskytuje škole finanční či materiální příspěvky 
 • Firma nabízí žákům motivační příspěvky či prospěchová stipendia 

Jaké benefity plynoucí ze spolupráce mezi školou a firmou získává ŠKOLA? 

Proč by měla škola zajistit odborný výcvik / odbornou praxi žákům střední školy u zaměstnavatele, a nejen ve svých zařízeních? Vždyť jí to přináší práci navíc. Každá spolupráce přináší celou řadu výhod, ty nejviditelnější jsou následující:  

Jaké benefity plynoucí ze spolupráce mezi školou a firmou získává ŠKOLA?
 • PR pro školu, posílení jména školy a jeho spojení se silnou značkou solidního zaměstnavatele 
 • Finanční podpora školy ze strany firmy 
 • Kontakt s aktuálními trendy v oboru 
 • Odborný rozvoj pedagogů školy, možnost účasti na exkurzích, workshopech ve firmě 
 • Účast odborníka z praxe (z firmy) na výuce 
 • Motivace pro žáky  
 • Zvýšené množství hodin odborného výcviku v reálném prostředí firmy 
 • Hlubší spolupráce při tvorbě a úpravě Tematického plánu odborného výcviku – zapojení firem do procesu vzdělávání  
 • Zavedení nových moderních technologií do výuky  
 • Zvýšená kvalita znalosti žáků  
 • Firemní prostředí lépe formuje návyky žáků pro život  

Další podrobné informace naleznete v jednotlivých kapitolách vlevo.