Volba kariéry MSK

Přehled středních škol

Přejít na rozcestník

Přehled středních škol v Moravskoslezském kraji

Hledáte školu, která nabízí stejné obory jako Vaše škola? Potřebujete k některé ze svých aktivit přehled oborů a škol v Moravskoslezském kraji? Zde naleznete přehled všech středních škol v Moravskoslezském kraji. V přehledu můžete hledat obory či školy dle okresů, zjistit informace o počtu žáků v daném oboru, či škole, najdete zde také informace o počtu nově přijatých ke studiu a o počtu absolventů. Do přehledu jsou vloženy i prokliky na příslušnou stránku na webu Infoabsolvent, kde se dozvíte aktuální informace o oboru na dané škole (např. předpokládaný počet přijímaných ke studiu atd.). Přehled obsahuje i proklik na webové stránky škol a na stránky sociálních sítí (Facebook a Instagram) školy.

Přehled škol s personální šablonou 7f

Hledáte školu, která pracuje s tzv. personální šablonou 7f, tzn., že má „Koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele“? Koordinátoři spolupráce školy a zaměstnavatele působí jako prostředníci mezi školou a zaměstnavateli. Pomáhají škole a zaměstnavatelům zajistit realizaci spolupráce školy dle oborů vzdělání dané školy zapsaných ve školském rejstříku s firmami/institucemi daného oborového zaměření. Výběr konkrétního pracovníka na pozici koordinátora spolupráce školy a zaměstnavatele je v kompetenci ředitele školy. Podmínkou výkonu činnosti koordinátora je získání kvalifikace minimálně středním vzděláním s výučním listem získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání. 

Zde najdete přehled těchto středních škol v Moravskoslezském kraji. Školy můžete třídit dle okresů, či dle data, kdy daná škola/koordinátor vstoupili do aktivity s šablonou 7f.