Volba kariéry MSK

Žáci a rodiče

Přejít na rozcestník

Žáci a rodiče

Každý rodič si nepochybně přeje pro svého potomka spokojený smysluplný život. Kvalitu života ovšem velmi ovlivňuje povolání, které vykonává. Volba budoucího povolání je tedy zcela zásadním faktorem úspěšného života. Jak ale rodič ví, které povolání dítěti doporučit? Jak dítě pozná, kterou cestu životem si zvolit? Při tomto klíčovém výběru může pomoct třeba to, že žák přijde do kontaktu s reálným pracovním prostředím již na střední škole nebo ještě lépe na základní škole před tím, než si konkrétní střední školu a obor zvolí. 


Co spolupráce mezi školou a firmou vlastně znamená? 

Jedná se o celou řadu aktivit, které žák ve škole společně s firmou podniká. Mezi nejčastěji využívané formy spolupráce patří: 

Co spolupráce mezi školou a firmou vlastně znamená?
 • Odborný výcvik / odborná praxe probíhá na pracovišti firmy 
 • Žáci se vzdělávají v reálném prostředí firmy, výuka probíhá na reálných zařízeních při plnění reálných úkolů 
 • Odborné vzdělávání a příprava probíhá v maximálním rozsahu u zaměstnavatele (ve škole absolvuje žák teoretickou část) 
 • Žák je vnímán jako budoucí zaměstnanec = firma mu nabízí stejné podmínky i benefity jako skutečnému zaměstnanci a počítá s ním do budoucna 
 • Úprava školních vzdělávacích programů a tematických plánů odborného výcviku = firma se podílí na obsahu vzdělání žáka 

Jaké benefity  plynoucí ze spolupráce mezi školou a firmou získává ŽÁK? 

Proč by měli žáci absolvovat odborný výcvik / odbornou praxi u skutečného zaměstnavatele, a ne v prostorech školy? Vždyť jim to přináší práci navíc. Každá spolupráce přináší celou řadu výhod, ty nejviditelnější jsou následující: 

Jaké benefity plynoucí ze spolupráce mezi školou a firmou získává ŽÁK?
 • Získání pracovních návyků již během studia  
 • Získání odborných znalostí v reálném prostředí firmy 
 • Kontakt s aktuálními trendy v oboru 
 • Nabídka zaměstnání po úspěšném složení závěrečné zkoušky 
 • Osvojení odborných kompetencí pro získání zaměstnání  
 • Porozumění souvislostí jednotlivých úkonů v celém pracovním procesu 
 • Snadnější pochopení teoretického výkladu i pro zvládání zkoušek 
 • Rozšíření dovedností a znalostí i nad rámec osnov teoretické výuky 
 • Finanční benefity (např. příspěvky, stipendia, možnost brigád, apod.) 
 • Možnost učit se od více zkušených pracovníků současně  
 • Možnost zažít pracovní proces = přijmout odpovědnost za odvedenou práci, chování na pracovišti, firemní kultura 
 • Větší samostatnost  
 • Využití znalostí ve škole i mimo ni 

Další podrobné informace naleznete v jednotlivých kapitolách vlevo.