Volba kariéry MSK

Jak spolupracují firmy a školy?

Přejít na rozcestník

Jak spolupracují firmy a školy z pohledu žáka? 

Tak jako se od sebe liší jednotlivé studijní obory, tak se od sebe odlišují i jednotlivé spolupráce mezi středními školami a firmami. Nedokážeme vydefinovat pouze tu jednu správnou formu, jak by měla spolupráce vypadat, ale můžeme Vám ukázat možnosti, které jsou praxí ověřené a dát tipy, jak se v této oblasti orientovat. 

Základní informace 

Odborné vzdělávání a příprava (OVP) probíhá v prostorách školy (školní dílny, laboratoře), v modelových pracovištích (školící střediska – vlastní provozovny školy) nebo přímo v pracovním prostředí spolupracující firmy.  

Žáci zde získávají kompetence a odborné znalosti potřebné k jednotlivým profesím. Většinou záleží pouze na motivaci žáka, zda bude mít zájem odbornou praxi absolvovat ve škole nebo v reálném pracovním prostředí. 

Na školní praxi se žákům věnují učitelé odborného výcviku, kteří jsou zaměstnanci školy. A na pracovištích s žáky pracují instruktoři – speciálně proškolení pracovníci firmy. Výuka v obou případech se opírá o školní vzdělávací program, který je ve většině případů do specifikován TPOV.

Co dá OVP v reálném prostředí firmy?
 • samostatnost
 • rozhled v pracovních procesech
 • přehled moderních trendů v daném oboru
 • kontakty na potenciální zaměstnavatele (prvním pracovním kontaktem může být už brigáda)
 • možnost učit se od „expertů“ přímo v provozu
 • vidět smysl a využitelnost toho, co znáte z učebnic
 • různorodost učebních materiálů, vjemů apod.

Žák ve firmě

Žák a pracovní doba 

Pokud půjde žák na praxi do firmy, kde je nastavena pracovní doba na 12-hodinové směny, nebo se směny točí v třísměnném provozu – nemusíte se bát, že praxi budete absolvovat s tímto pracovní rozvržením. 

Legislativa na rozložení pracovní doby pro žáky myslí a upravuje ji následně:
 • vyučovací jednotkou je vyučovací den, 
 • v prvním ročníku nesmí být odborná praxe delší než 6 vyučovacích hodin, 
 • dopolední vyučování ve vyučovacím dni v denní formě vzdělávání začíná nejdříve v 7 hodin a odpolední vyučování ve vyučovacím dni v denní formě vzdělávání končí nejpozději ve 20 hodin. 
 • mají přestávky shodně s jejich zaměstnanci, 
 • délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne. 

Žák a finanční odměny

A. Odměna za produktivní činnost

Podle legislativy musí firma, škola žáku za produktivní činnost zaplatit odměnu ve výši minimálně 30-ti % z minimální mzdy při týdenní pracovní době 40 hodin. Aktuální minimální mzdu zjistíte na stánkách MPSV.

Minimální mzda měsíční mzda Hodinová minimální mzda  Minimální odměna za produktivní činnost 
15.200 Kč 90,50 Kč 27,15 Kč 

POZOR – celková doba praxe se nemusí rovnat odpracované době za produktivní činnost. 

Ukažme si to na příkladu – žák (např. obor kadeřník) má 6-ti hodinovou odbornou praxi za den. Jeho praxe vypadá následně: 5,25 hodiny nácvik jednoduchého pánského střihu. 15 minut mytí hlavy klientovi, 30 pánský střih. Z 6ti hodinové pracovní doby měl žák: 

 • 5 hodin a 25 minut praxe bez vzniku příjmu 
 • v 45 minutách vznikl žáku nárok na odměnu za produktivní činnost, tj. odměnu za činnost která přináší příjem. Za tento den bude žáku příslušet odměna odpovídající 45-ti minutám práce (to je minimálně 20,36 Kč v případě že hodinová odměna bude zmiňované minimum 27,15 Kč/hod).  

Výše odměny je ve většině případů řešena ve smlouvě o OVP, která je uzavírána mezi firmou a střední školou.

B. Motivační příspěvky

Stipendium je finanční podpora, která motivuje žáky a studenty v aktivitách souvisejících se studiem. Nárok na stipendium vzniká žáku po splnění předem stanovených podmínek poskytovatelem (firma, kraj, škola) stipendia.  

Na středních odborných školách se nejčastěji můžeme setkat s motivačním nebo prospěchovým stipendiem, které žáky motivuje k lepším studijním výsledkům nebo ke spolupráci s danou firmou i mimo oblast praxe. Výše stipendia i jeho podmínky vyplacení jsou určeny v dohodě, kterou uzavírá žák (popř. zákonný zástupce) a organizace poskytující stipendium. Součástí dohody bývá většinou i dohoda o budoucí pracovní smlouvě – tzn. že žáku odpadne starost po ukončení vzdělání hledat zaměstnání. A pokud byste chtěli pokračovat ve studiu dále – nevadí, ve většině případech se dá s firmou domluvit na odložení nebo třeba můžete poté pokračovat ve spolupráci formou SS nebo VŠ stáží. Pamatujte, zde je vše o domluvě.

Zajímá Vás, jak taková dohoda může vypadat? Na stránkách MŠMT můžete nahlédnout do doporučených vzorů.

Vzory dohod berte s nadhledem – každá firma si: předmět – obsah – to, za co a za jakých podmínek, v jaké výši a kdy stipendium žáku vyplatí, určuje sama podle jejich uvážení a možností. Většinou jsou stipendia vyplácena po ukončení školního pololetí, tzn. 2x za rok. 


Jste řemeslník?  A Váš potomek chce pokračovat v tradici? 

V případě, že jste živnostník nebo vlastníte malou rodinnou firmu v oboru, může vás potomek odbornou praxi vykonávat přímo u Vás. Samozřejmě po kontrole, že provozovna splňuje podmínky BOZP pro výkon OVP a vedení střední školy s tím souhlasí. 

Bližší informace získáte přímo na středních školách, dnech otevřených dveří nebo online dnech otevřených dveřích. 

Více informací k problematice finanční a legislativní stránce naleznete zde.