Volba kariéry MSK

Mohlo by vás zajímat

neco navíc

Přejít na rozcestník

Mohlo by vás zajímat – něco navíc

Pokud vás zajímají podrobnější informace a novinky ze světa středních škol a odborného vzdělávání a přípravy žáků, pak vězte, že jste tady správně! Přinášíme vám výběr zajímavých a užitečných informací, které vám mohou pomoci rozšířit si odborné obzory nebo být inspirací pro vaši práci nejen v oblasti kariérového poradenství žákům.   


VÝSTUPY ŠETŘENÍ „ANALÝZA ŠKOLA-FIRMA“

Moravskoslezský pakt zaměstnanosti organizuje od roku 2017 dotazníkové šetření, které je zaměřeno právě na získání příkladů té nejlepší praxe spolupráce firem se středními školami. Cílem realizovaných šetření je vykreslení co nejplastičtějšího obrazu spolupráce konkrétní firmy s konkrétní střední odbornou školou v rámci jejího každého jednoho školního oboru, a to kategorie H (středního odborného vzdělání s výučním listem) a/nebo školního oboru kategorie L (úplného středního odborného vzdělání s odborným výcvikem a maturitou). Aktuálním šetřením srovnáváme hloubku a rozsah spolupráce škol a klíčových firem, které již nyní využívají prvky duálního systému vzdělávání s ostatními firmami.


VÝSTUPY ŠETŘENÍ „DOPAD COVID-19 NA OVP/OV“

V průběhu června 2021 bylo pracovníky MS Paktu provedeno rozsáhlé dotazníkové šetření na středních odborných školách v Moravskoslezském kraji, na kterých se vyučují „H“ či „L“ studijní obory, s cílem zmapovat situaci v odborném školství v souvislosti s uzavřením škol a dalšími opatřeními souvisejícími s pandemií Covid-19. Dotazník se zaměřoval na tři oblasti témat: realizace OVP/OV během Covid-19, restart OVP/OV po pandemii Covid-19 a oblasti a možnosti pomoci v rámci restartu po Covid-19. Jedním z hlavních zjištění, které z šetření vyplynulo, je, že téměř čtvrtina učebních oborů (konkrétně 23 %) ztratila během školního roku 2020/2021 kontakt se spolupracující firmou v oblasti odborného vzdělávání a přípravy žáků. Tím se zhoršily podmínky adaptace žáků ve firmách a získávání praktických znalostí a dovedností, protože spolupráce firem a škol je pro následné uplatnění žáků daných oborů v praxi klíčová. Při zajišťování OVP/OV spolupracuje s firmami 85 % dotazovaných oborů. Nejvíce respondentů bylo z technických oborů, z nichž spolupracuje s firmami 89 %, nejméně pak spolupracují s firmami obory z oblasti služeb (79 % ze všech oborů). V rámci tohoto šetření bylo zpracováno celkem 231 dotazníků (tzn. informace z 231 učebních oborů) ze 48 středních odborných škol. Výstupy tohoto šetření nyní slouží týmu odborníků z MS Paktu k nastavení konkrétní pomoci školám při realizaci odborného vzdělávání a přípravy/odborného výcviku. 


ŠKOLA DOPORUČENÁ ZAMĚSTNAVATELI 

Jak poznat kvalitní střední školu? Určitě to není jednoduchý úkol a jistě je třeba zohlednit spoustu ukazatelů. Jedním ze zajímavých vodítek může být ocenění a oficiální pečeť „Škola doporučená zaměstnavateli“, kterou každoročně pořádá Klub zaměstnavatelů propojující zaměstnavatele z celé České republiky a jejich spolupráci se středními a vysokými školami. V Moravskoslezském kraji se takovýmto oceněním mohou pyšnit například tyto střední školy: Střední škola průmyslová a umělecká v Opavě, Střední škola technická Opava nebo Střední škola elektrotechnická v Ostravě. S výběrem těchto středních škol tedy krok vedle určitě neuděláte! 


NEZAMĚSTNANOST ABSOLVENTŮ ŠKOL SE STŘEDNÍM A VYŠŠÍM ODBORNÝM VZDĚLÁNÍM 2021 

Národní pedagogický institut každoročně vydává publikaci přinášející informace o úspěšnosti přechodu absolventů středních a vyšších odborných škol na trh práce. Nezaměstnanost absolventů škol je považována za jeden z ukazatelů úspěšnosti uplatnění absolventů škol, tudíž by nepochybně neměla uniknout vaší pozornosti při výběru střední školy. Pokud vás k tomuto tématu zajímá více informací, zmíněná publikace s názvem „Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2021“ je dostupná na tomto odkaze.


DEN PRO ŠKOLU 

Den pro školu je velmi zajímavý projekt propojující školy a učitele s dobrovolníky z praxe. Vize projektu staví na myšlence, že jedním z nejlepších způsobů, jak přiblížit studentům abstraktní témata ze studijního plánu, je přivést jim do vyučovací hodiny odborníka z praxe. Vyprávěním svého příběhu, přednáškou, workshopem nebo třeba organizací kroužků po škole mohou odborníci pomoci najít žákům motivaci pro další studium, propojit teorii s praxí, rozšířit si obzory a vybrat si další cestu vedoucí k výběru povolání. Více informací k tomuto projektu zde www.denproskolu.cz


SKILLS CZECH REPUBLIC 

Svět soutěží je plný adrenalinu a získávání neocenitelných zkušeností! Rádi bychom vám představili velkou evropskou soutěž pro mladé lidi do 25 let v odborných dovednostech a olympiádu řemesel, která je oslavou lidské zručnosti a kvalitní kvalifikované práce – WorldSkills. Skills Czech Republic nabízí zajímavou přípravu mladým lidem na vybranou dovednost (ve šk.r. 2021/22 v oboru frézování a soustružení) podle parametrů soutěže WorldSkills. Na základě této přípravy se učni mohou účastnit soutěží u partnerů v zahraničí, ale především absolvují kvalitní přípravu ve spolupráci s průmyslovou sférou. Podrobnější informace k soutěži můžete nalézt na tomto odkaze www.skillsczechrepublic.cz


DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI

Zajímá vás, jak to na středních školách chodí, jaké jsou požadavky na přijetí ke studiu, jaké studijní obory škola nabízí, jaká panuje na škole atmosféra, jak vypadají prostory školy nebo kdo je součástí pedagogického sboru? Na tyto a spousty dalších otázek vám poskytne odpověď návštěva dnů otevřených dveří, které střední školy pravidelně pořádají. Aby vám žádná akce tohoto druhu neunikla, přinášíme vám jejich přehled z Moravskoslezského kraje.


UČITELSKÉ NOVINY 

Webové stránky www.ucitelskenoviny.cz přináší přehled nejen o novinkách a aktualitách ze světa školství, ale naleznete zde také množství užitečných informací pro žáky a rodiče. Mimo jiné jsou zde k dispozici prezentace škol všech stupňů vzdělávání rozdělených přehledně podle krajů, ve kterých daná škola působí, a nechybí ani kontakty na jednotlivé školy. Skvělý start pro získávání informací potřebných pro výběr střední školy!  


NEŽ ZAZVONÍ 

Se zcela ojedinělým projektem ve světě českého a slovenského školství přišla organizace Než zazvoní, s.r.o. Jako jediná firma svého druhu se specializuje na školský marketing, pomáhá školám se školským náborem, marketingovou strategií a kampaněmi. Pořádá mj. školení a programy, které jsou akreditované Ministerstvem školství v rámci systému Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). Pokud vás zajímá, jak tým odborníků na strategický marketing, weby a sociální sítě pomáhá školám již sedmnáctým rokem k plným třídám a spokojenějším žákům, podporuje propagaci školy, zlepšuje vztahy ve škole a řeší výzvy 21. století, pak klikněte na tento odkaz a dozvíte se více www.nezzazvoni.cz