Volba kariéry MSK

Kariérové poradenství

Přejít na rozcestník

Anotace vzdělávácích bloků

Přístupy a metody kariérového poradenství

 • Garant: František Hodný
 • Cíl: Seznámení s historickým vývojem oboru kariérového poradenství. Problematika rozvoje kariéry v kontextu se změnami v socioekonomickém a organizačním prostředí.
 • Výsledek: Porozumění souvislostem mezi používanými metodami v kariérovém poradenství a změnami na poli organizací, práce a kariéry.
 • Výstupy: Porozumění možnostem, cílům i omezením metod aplikovaných v kariérovém poradenství.

Kompetence kariérového poradce

 • Garant: Vendula Jasioková
 • Cíl: Seznámení se s třemi rovinami kariérového poradenství – sebezkušeností v kariérovém poradenství, individuální a skupinovou prací.
 • Výsledek: Uvědomění si vlastních kompetencí, pomoci lidem najít, popsat a změřit vlastní kompetence a kvality, které získali v průběhu celého života. Důkladná znalost sebe sama je prvním krokem k výběru práce či studia.
 • Výstupy: Porozumění, jak kompetence odhalovat u druhých a jak je podpořit v samostatném rozhodování a plánování vlastní vzdělávací či profesní dráhy.

Psychologické metody

 • Garant: Andrea Harazinová
 • Cíl: Přehled o základních diagnostických metodách používaných v kariérovém poradenství.
 • Výsledek: Znalost metody DVP, a metody z webových stránek emiero.cz. Principy, na kterých metody fungují a na co si dát pozor při práci s nimi. Přehled karet dostupných v kariérovém poradenství a základní principy práce s nimi. Orientační přehled některých psychodiagnostických metod, které mohou být použity ve spolupráci s psychologem.
 • Výstupy: Účastníci se budou lépe orientovat v diagnostických metodách, které mohou zlepšit kvalitu procesu kariérového poradenství zvýšením úrovně sebepoznání klienta. Některé z nich budou schopni samostatně používat.

Skupinová práce v poradenství

 • Garant: Vendula Jasioková
 • Cíl: Seznámení se s principy skupinového kariérového poradenství a zažití různých metod skupinové práce na vlastní kůži (např. modelové situace a rolové hry, diskuse se společným cílem, případové studie, brainstorming, lamač ledů, sebereflexe, exkurze, simulační aktivity, přednáška atd.
 • Výsledek: Pochopení principů skupinového kariérového poradenství.
 • Výstupy: Účastníci si osvojí principy skupinového kariérového poradenství (modelové situace a rolové hry, diskuse se společným cílem, případové studie, brainstorming, lamač ledů, sebereflexe, exkurze, simulační aktivity, přednáška atd.).

Vedení rozhovoru v poradenství

 • Garant: Vendula Jasioková
 • Cíl: Seznámit se s technikami pokládání otázek, aktivní naslouchání, nácvik konkrétních situací, užitečnost a smysluplnost rozhovoru, podpora v rozhovoru.
 • Výsledek: Porozumění technikám pokládání otázek, rozvoj klíčových dovedností pro vedení poradenského rozhovoru (aktivní naslouchání, empatie, skupinová a individuální práce, zážitkové aktivity, diskuse).
 • Výstupy: Baterii různorodých otázek, které při vedení rozhovoru lze využívat. Vlastní scénář první poradenské schůzky. Principy vedení rozhovoru, které se můžou využívat také při skupinové práci s klienty.

Plán kariérového poradce (individální plán poradenství)

 • Garant: Marie Mitzová
 • Cíl: Uvědomění si těžiště práce kariérového poradce, stávající se z průběžné činnosti poradenské, informační a metodické.
 • Výsledek: Souhrn činností kariérového poradce (účast na vzdělávacích aktivitách, poradenská činnost pro žáky a rodiče, identifikace schopností, zájmů, dovedností a vzdělávacích potřeb žáků, aktivizace a podpora žáka k zodpovědnému řízení vlastní kariéry, realizace skupinového a individuálního poradenství zaměřeného na volbu zejména vzdělávací a návazné profesní dráhy, přenos informací o povoláních, jejich obsahu a předpokladech pro jejich úspěšné vykonávání, informace o oborech, povoláních a profesních cestách atd.) pomoci nichž je dosahováno osobních cílů žáků.
 • Výstupy: Plán práce kariérního poradce v daném školním roce.